NEWS

/     全新企劃     /     品牌合作     /     新品發布     /     媒體曝光     /     徵才需求     /

英日混血的台灣品牌  ⎯⎯  11 款經典演繹之作

自 2014 年在倫敦成立工作室以來,不知不覺已經推出了11款鞋面設計,裡面的每一個款式都有它的故事,每一道曲線都有它的意義,設計在不同的場合,給不同的 [...]